Scop / obiective

     Scopul proiectului – Dezvoltarea şi implementarea unor măsuri sociale integrate care să îmbunătățească accesul la educația formală și non-formală a copiilor din comuna Șercaia și inserția pe piața muncii active a tinerilor aflați în situații de risc, în vederea reducerii inegalităților sociale de la nivel local și promovarea incluziunii sociale.

    Obiectivul general al proiectului isi propune să implementeze măsuri integrate, adresate grupurilor de copii şi tineri vulnerabili din comuna Șercaia care se confruntă cu riscuri sociale specifice, în vederea promovării incluziunii sociale, precum și să dezvolte inițiative menite să reducă inegalităţile sociale şi să îmbunăţească măsurile de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile de la nivel local.

Obiectivele proiectului

A) Înfiinţarea unui Centru de zi care să ofere servicii de asistenţă educațională integrată pentru un număr de 40 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 15 ani.

B) Înfințarea unui Centru de Incluziune Socială cu atributii de consiliere ocupațională si sprijin, pe o perioadă de 7 ani, pentru persoanele de etnie roma, cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani.

C) Promovarea incluziunii sociale a populatiei de etnie roma, pe piata fortei de muncă, facilitând accesul egal la un loc de muncă prin formarea profesionala a 56 de beneficiari cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, specifica si adaptata atat pentru femei cat si pentru barbati la cerintele pietei muncii din zonă.

 

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org