Prezentare proiect

1. Informații generale despre proiect

     1.1 Titlul proiectului: Educația, o cale spre viitor
1.2 Solicitant: Unitatea Administrativ Teritoriala Șercaia

Persoana de contact desemnata pentru proiect din partea solicitantului:

Nume si prenume:Badea Alina
Funcția in cadrul organizației:Coordonator proiect
Telefon: 0752201910
E-mail: alinabadea2@yahoo.com

1.3 Parteneri:

1. Școala Gimnazială Șercaia
2. Asociația Romilor din Făgăraș

1.4 Durata proiectului: 17 luni
1.5 Bugetul proiectului: 401358,20 lei

2.Rezumatul proiectului

Proiectul „Educația, o cale spre viitor” prin Promotorul de Proiect Unitatea Administrativ Teritorială Șercaia în parteneriat cu Școala Gimnazială Șercaia și Asociația Romilor din Făgăraș, își propune să îmbunătățească accesul copiilor aflați în situații de risc, în special cei de etnie romă, în sistemul de învățământ local și a tinerilor pe piața muncii active și moderne. Grupurile țintă principale sunt reprezentate de 40 de copii cu vârsta între 3 – 15 ani care sunt supuși sărăciei și excluziunii sociale și care se află în situații de abandon școlar sau absenteism prin înfințarea unui Centru de zi care să ofere servicii integrate de educație, asistență socială și consiliere educațională. De asemenea proiectul abordează problematica tinerilor care se află în căutarea unui loc de muncă sau care nu au beneficiat, pănă în prezent, de o calificare profesională, prin înfințarea unui Centru de Incluziune Socială în comuna Șercaia. Parteneriatele încheiate în cadrul proiectului sunt menite să dezvolte relațiile interinstituționale între instituțile care au ca scop incluziune socială a persoanelor de etnie romă și autoritățile locale în vederea stabilirii și identificării nevoilor care stau la baza comunităților dezavantajate din punct de vedere socio-economic.

3. Scopul proiectului:

Dezvoltarea şi implementarea unor măsuri sociale integrate care să îmbunătățească accesul la educația formală și non-formală a copiilor din comuna Șercaia și inserția pe piața muncii active a tinerilor aflați în situații de risc, în vederea reducerii inegalităților sociale de la nivel local și promovarea incluziunii sociale.

Obiectivul general al proiectului isi propune să implementeze măsuri integrate, adresate grupurilor de copii şi tineri vulnerabili din comuna Șercaia care se confruntă cu riscuri sociale specifice, în vederea promovării incluziunii sociale, precum și să dezvolte inițiative menite să reducă inegalităţile sociale şi să îmbunăţească măsurile de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile de la nivel local.

4. Obiectivele proiectului:

A) Înfiinţarea unui Centru de zi care să ofere servicii de asistenţă educațională integrată pentru un număr de 40 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 15 ani.

B) Înfințarea unui Centru de Incluziune Socială cu atributii de consiliere ocupațională si sprijin, pe o perioadă de 7 ani, pentru persoanele de etnie roma, cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani.

C) Promovarea incluziunii sociale a populatiei de etnie roma, pe piata fortei de muncă, facilitând accesul egal la un loc de muncă prin formarea profesionala a 56 de beneficiari cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, specifica si adaptata atat pentru femei cat si pentru barbati la cerintele pietei muncii din zonă.

Proiect finanțat prin granturile SEE, 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România
www.eeagrants.org
Conținutul acestui material nu reprezină în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014