Indicatori

     Indicatori ai programului la care contribuie proiectul – În urma înfințării Centrului de zi din comuna Șercaia un număr de 40 de copii vor beneficia de servicii integrate (îngrijire pe perioada de desfasurare a activitatiilor, educație prin efectuarea temelor din ziua respectiva, consiliere psihologica efectuata de un psiholog specializat, acordare de suport in vederea solutionarii problemelor zilnice, evaluare si monitorizare) timp de 12 luni, 22 de zile/luna, cate 4 ore/zi, menite să mențină copilul în familie, evitându-se intrarea în sistemul de protecție din cauze preponderent socio-economice.

    Serviciile sociale create în urma înfințării unui Centru de Incluziune Socială au rolul de a facilita implicarea promotorilor romi in deciziile locale si serviciile de sprijin prin instruirea si calificarea profesionala a 28 de tineri/bărbați de etnie roma in meseria de lucrator in constructii, in comuna Șercaia.
De asemenea se va urmări cresterea numarului de femei rome tinere care obtin un atestat profesional prin programe de calificarea-recalificarea inclusive si incluzive, solicitate pe piața muncii, prin calificarea profesionala a unui numar de 28 de persoane in meseria de Peisagist-floricultor. Cursurile vor avea o durata de cca. 3 luni si o frecventa de 4 ore/zi.

    Înfințarea Centrului de zi în comuna Șercaia care va funcționa pentru o perioadă de 7 ani în comuna Șercaia și care va asigura prevenirea excluderii sociale a copiilor cu risc crescut de izolare socială prin creştere şi educaţie, printr-un program zilnic (4 ore/zi) de servicii, educaţionale axate pe nevoile copiilor, psihologice care au rolul de a identifica problemele din familiile fiecarui copil şi sociale menit să-i mențină pe aceștia în sistemul educațional și implicit să prevină abandonul școlar. Înfințarea unui Centru de Incluziune Socială în vederea furnizării de servicii psiho-socio-ocupationale si orientarea profesionala in vederea cresterii semnificative a accesului pe piata muncii a tinerilor de etnie romă aflați în cautarea unui loc de muncă va avea un program zilnic de 8 ore pe zi, 22 zile/luna.

    Una din măsurile sociale pe care proiectul o abordează este fundamentată prin acordarea de sprijin zilnic pentru 40 de copii aflați în situații de risc din comuna Șercaia, prin oferirea de condiţii de educaţie şi „control social” după orele de şcoală, pentru a-i feri în perioada cea mai vulnerabilă de „atracţiile” străzii, de subcultura cartierelor, de incultură şi lene intelectuală, care ar da mai târziu adultul fără apetit pentru muncă şi abonat pe viaţă la asistenţa socială, la protecţia statului. O altă măsură se referă la promovarea incluziunii sociale a 56 de persoane de etnie romă pe piața forței de muncă facilitând accesul egal la un loc de muncă prin formare profesională și orientare profesională specifică și adaptată atât pentru femei cât și pentru bărbați la cerințele pieței muncii din zonă. De asemenea activitățile proiectului își propun să dezvolte abilitățile profesioniştilor implicaţi în activităţile destinate copiilor şi tinerilor sau în cele vizând incluziunea socială a grupurilor defavorizate.

    Prin înfințarea Centrului de Incluziune Socială se propune acordarea de sprijin în vederea încorporării pe piața muncii a părinților sau tutorilor (60 de persoane) aflați în căutarea unui loc de muncă (întocmirea CV-urilor, redactare scrisoare de intenție către angajatori și alte documente necesare angajării).

    Alţi Indicatori – Cei 40 de copii care beneficiază direct de serviciile sociale din cadrul Centrului de zi alături de învățătorii și profesorii acestora vor participa la o tabără estivală cu o durata de 3 zile, organizată în vederea realizării diferitelor activități educative și recreative printre care putem enumera, concursuri de volei, șah, cultură generală, activități de cunoaștere a mediului înconjurator și momente artistice (muzică, dans și poezie).

    Beneficiarii/copii care vor fi deserviți în cadrul Centrului de zi vor primii zilnic, timp de 12 luni, câte o masă în cele patru ore petrecute în cadrul activităților desfășurate facilitând astfel procesul de servicii integrate oferite de principalul obiectiv al proiectului.