Foto / Video / Media


Comunicat de presa – 24.02.2017 – Tabere pentru copiii activi de la Centrul de zi din Comuna Șercaia

     Copiii activi de la Centrul de zi din comuna Șercaia au participat la două tabere organizate în cadrul proiectului “Educația, o cale spre viitor” – facilitatea PLUS. În perioada 27.01.2017- 29.01.2017, localitatea Bușteni a găzduit prima dintre ele, numărul participantilor fiind format din șaizeci de copii. Cea de-a doua, tabara de excelentă, s-a adresat unui număr de treizeci de copii cu rezultate bune la învațătură și a avut loc în localitatea Predeal în perioada 04.02.2017-07.02.2017. Participanții la cele doua tabere au desfășurat activități educationale, participand la ateliere de desen, picture, colaj și origami, educație ecologică, expoziții, seri de film și muzică.

     Proiectul „Educația, o cale spre viitor”- facilitatea PLUS, derulat de comuna Șercaia în parteneriat cu Asociația Romilor din Făgăraș își propune să îmbunătățească accesul copiilor aflați în situații de risc, în special cei de etnie romă, în sistemul de învățământ public local și a tinerilor pe piața muncii active și moderne. Grupurile țintă principale sunt reprezentate de 60 de copii cu vârsta între 3 – 15 ani care sunt supuși sărăciei și excluziunii sociale și care se află în situații de abandon școlar sau absenteism astfel că prin înființarea și funcționarea Centrului de zi se oferă servicii integrate de educație, asistență socială și consiliere educațională.

     De asemenea proiectul abordează și problematica tinerilor care se află în căutarea unui loc de muncă sau care nu au beneficiat, până în prezent, de o calificare profesională, prin înființarea unui Centru de Incluziune Socială


27.01.2017 – Comunicat de presa

     Cursuri de instruire pentru echipa de management, echipa de implementare și voluntarii din cadrul Proiectului “Educația, o cale spre viitor” – facilitatea PLUS

     În cadrul proiectului “Educația, o cale spre viitor” – facilitatea PLUS au fost desfășurate, în perioada 19.01.2017- 22.01.2017, cursuri de instruire pentru manager proiect. Cursurile au avut loc la pensiunea “Rapsodia Munților”, din Stațiunea Sâmbăta de Sus și s-a adresat echipei de management, de implementare si voluntarilor din acest proiect. Cursul a fost susținut de un furnizor de servicii de formare autorizat, Extreme Training . La acest curs au luat parte douăzeci de persoane, care, în urma examenului susținut vor obține un certificat de calificare în domeniul managementului de proiect.
Scopul cursului de instruire in manager de proiect a urmărit dezvoltarea abilităţilor de planificare, organizare și coordonare a elementelor componente ale unui proiect dedicat exclusiv grupurilor vulnerabile.

     Proiectul „Educația, o cale spre viitor”- facilitatea PLUS, derulat de comuna Șercaia în parteneriat cu Asociația Romilor din Făgăraș își propune să îmbunătățească accesul copiilor aflați în situații de risc, în special cei de etnie romă, în sistemul de învățământ public local și a tinerilor pe piața muncii active și moderne. Grupurile țintă principale sunt reprezentate de 60 de copii cu vârsta între 3 – 15 ani care sunt supuși sărăciei și excluziunii sociale și care se află în situații de abandon școlar sau absenteism astfel că prin înființarea și funcționarea Centrului de zi se oferă servicii integrate de educație, asistență socială și consiliere educațională.

     De asemenea proiectul abordează și problematica tinerilor care se află în căutarea unui loc de muncă sau care nu au beneficiat, până în prezent, de o calificare profesională, prin înființarea unui Centru de Incluziune Socială.

 


11.11.2016 – „Educatia, o cale spre viitor!” – la Sercaia,

     „Educația, o cale spre viitor“ continuă. Proiect prin care s-a căutat să se îmbunătățească accesul copiilor aflați în situații de risc, în special cei de etnie romă, în sistemul de învățământ local și a tinerilor pe piața muncii active și moderne s-a prelungit. Acest lucru a fost anunțat miercuri în cadrul unei conferințe de presă, organizată începând cu ora 13.00 la Centru de zi de la Șercaia. Proiectul „Educația, o cale spre viitor” prin Promotorul de Proiect Unitatea Administrativ Teritorială Șercaia este în parteneriat cu Asociația Romilor din Făgăraș. Grupurile țintă principale sunt reprezentate de 40 de copii cu vârsta între 3 – 15 ani care sunt supuși sărăciei și excluziunii sociale și care se află în situații de abandon școlar sau absenteism. Pentru ei s-a înfințat un Centru de zi care să ofere servicii integrate de educație, asistență socială și consiliere educațională. De asemenea proiectul abordează problematica tinerilor care se află în căutarea unui loc de muncă sau care nu au beneficiat, până în prezent, de o calificare profesională, prin înfințarea unui Centru de Incluziune Socială în comuna Șercaia. 40 de tineri au reușit să își găsească un loc de muncă prin intermediul Centrului de Incluziune Socială, pe raza comunei Șercaia și în Codlea.


9.11.2016 – „Educatia, o cale spre viitor!” – Nova TV


Centrul de incluziune socială și Centrul de zi din comuna Șercaia sunt active

     Personalul Centrului de incluziune socială din comuna Șercaia a selectat un numar de 56 de persoane. Aceștia au vârste cuprinse între 16-28 de ani și vor face cursuri de calificare profesională începând cu luna februarie. Beneficiarii vor fi 28 de femei care vor urma cursurile de Agent de curațenie cladiri si mijloace de transport și 28 de barbați care se vor califica in domeniul Lucrători în structuri pentru construcții. Această activitate face parte din proiectul „Educația o cale spre viitor”.Tot în cadrul acestui proiect se va continua programul de orientare profesională. În urma completării CV – ului și a unei scrisori de intenție, tinerii aflați în cautarea unui loc de muncă, care nu au beneficiat de calificare profesională și care necesită sprijin în vederea reintegrării pe piața muncii active au posibilitatea de a se angaja.

     Centrul de zi, din comuna Șercaia își continuă activitatea. În intrevalul orar 12:00 – 16:00, un număr de 40 de copii vor beneficia de servicii integrate (îngrijire pe perioada de desfasurare a activitatiilor, educație prin efectuarea temelor din ziua respectiva, consiliere psihologica efectuata de un psiholog specializat, acordare de suport in vederea solutionarii problemelor zilnice, evaluare si monitorizare) menite să mențină copilul în familie, evitându-se intrarea în sistemul de protecție din cauze preponderent socio-economice.


 

Rezultatele proiectului „Educația, o cale spre viitor”

     Proiectul „Educația, o cale spre viitor” prin Promotorul de Proiect Unitatea Administrativ Teritorială Șercaia în parteneriat cu Școala Gimnazială Șercaia și Asociația Romilor din Făgăraș, își propune să îmbunătățească accesul copiilor aflați în situații de risc, în special cei de etnie romă, în sistemul de învățământ local și a tinerilor pe piața muncii active și moderne. Grupurile țintă principale sunt reprezentate de 40 de copii cu vârsta între 3 – 15 ani care sunt supuși sărăciei și excluziunii sociale și care se află în situații de abandon școlar sau absenteism prin înfințarea unui Centru de zi care să ofere servicii integrate de educație, asistență socială și consiliere educațională. De asemenea proiectul abordează problematica tinerilor care se află în căutarea unui loc de muncă sau care nu au beneficiat, pănă în prezent, de o calificare profesională, prin înfințarea unui Centru de Incluziune Socială în comuna Șercaia. 

Până în acest moment au fost îndeplinite urmatoarele obiective :

A fost înfiintat Centrul de zi , din comuna Șercaia:

     În urma înfințării Centrului de zi din comuna Șercaia un număr de 40 de copii beneficiază de servicii integrate (îngrijire pe perioada de desfasurare a activitatiilor, educație prin efectuarea temelor din ziua respectiva, consiliere psihologica efectuata de un psiholog specializat, acordare de suport in vederea solutionarii problemelor zilnice, evaluare si monitorizare) timp de 12 luni, 22 de zile/luna, cate 4 ore/. La Centrul de Zi a fost amenajat un spatiu de joacă pentru copii. Echipamentele de joacă au fost achiziționate în luna mai, montate și date în folosință copiilor.

În perioada 17 iulie- 19 iulie cei 40 de copii au participat, alături de profesori și învațători, la o tabără estivală care a avut loc la Poiana Izvorului Zărnești. Aici, ei au realizat diferite activități educative și recreative: concursuri de volei, șah, cultură generală, activități de cunoaștere a mediului înconjurator și momente artistice (muzică, dans și poezie).

Centrul de incluziune socială și-a început activitatea în luna aprilie. Are sediul în cadrul primăriei Șercaia iar activitatea se desfășoară intre orele 8:00 – 16:00.

Criterile de selecție a beneficiarilor sunt: : tineri aflați în căutarea unui loc de muncă, tineri care nu au beneficiat de calificare profesională și tineri care necesită sprijin în vederea reintegrării sociale.

În urma completării CV-urilor și a scrisorilor de intenție s-au angajat un numar de 37 de persoane la abatorul Peneș Curcanu din Codlea.


 

05.06.2015 – Spațiu de joacă si tabară estivală pentru copiii din Centrul de zi La Centrul de Zi din comuna Șercaia a fost amenajat un spatiu de joacă pentru copii. Echipamentele de joacă au fost achiziționate în luna mai, montate și date în folosință copiilor care beneficiază de servicii integrate (îngrijire pe perioada de desfasurare a activitatiilor, educație prin efectuarea temelor din ziua respectiva, consiliere psihologica efectuata de un psiholog specializat, acordare de suport in vederea solutionarii problemelor zilnice, evaluare si monitorizare). Centrul de zi este unul din obiectivele proiectului “Educația, o cale spre viitor”, finanțat prin Mecanismul financiar SEE. Va funcționa pentru o perioadă de șapte ani și va asigura prevenirea excluderii sociale a copiilor cu risc crescut de izolare socială prin creștere si educație, printr-un program zilnic de 4 ore. Cei 40 de copii care beneficiază direct de serviciile sociale din cadrul Centrului de zi alături de învățătorii și profesorii acestora vor participa, în luna iulie, la o tabără estivală cu o durata de 3 zile, organizată în vederea realizării diferitelor activități educative și recreative printre care putem enumera, concursuri de volei, șah, cultură generală, activități de cunoaștere a mediului înconjurator și momente artistice (muzică, dans și poezie). Proiectul „Educația, o cale spre viitor” își propune să îmbunătățească accesul copiilor aflați în situații de risc, în special cei de etnie romă, în sistemul de învățământ public local și a tinerilor pe piața muncii active și moderne. Grupurile țintă principale sunt reprezentate de 40 de copii cu vârsta între 3 – 15 ani care sunt supuși sărăciei și excluziunii sociale și care se află în situații de abandon școlar sau absenteism prin înființarea unui Centru de zi care să ofere servicii integrate de educație, asistență socială și consiliere educațională. De asemenea proiectul abordează problematica tinerilor care se află în căutarea unui loc de muncă sau care nu au beneficiat, până în prezent, de o calificare profesională, prin înființarea unui Centru de Incluziune Socială în comuna Șercaia. Promotorul de Proiect este Unitatea Administrativ Teritorială comuna Șercaia în parteneriat cu Școala Gimnazială Șercaia și Asociația Romilor din Făgăraș. Parteneriatele încheiate în cadrul proiectului sunt menite să dezvolte relațiile interinstituționale între entitățile care au ca scop incluziunea socială a persoanelor de etnie romă și autoritățile locale în vederea stabilirii și identificării nevoilor care stau la baza comunităților dezavantajate din punct de vedere socio-economic.


04.06.2015 – Centrul de incluziune socială din comuna Șercaia și-a început activitatea Centrul de incluziune socială din comuna Șercaia și-a început activitatea in luna aprilie. Are sediul în cadrul primăriei și a fost pus la dispoziția echipei de implementare a proiectului “Educația, o cale spre viitor”, finanțat prin Mecanismul financiar SEE, pe o perioadă de 7 ani. Activitatea se va dsfăsura între orele 8:00 – 16:00. Criterile de selecție a beneficiarilor sunt: : tineri aflați în căutarea unui loc de muncă, tineri care nu au beneficiat de calificare profesională și tineri care necesită sprijin în vederea reintegrării sociale. Metodele de selecție a acestor beneficiari se referă în principal la: consultarea bazei de date ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov, pentru identificarea tinerilor de pe raza comunei Șercaia aflați în căutarea unui loc de muncă sau care nu au beneficiat de un curs de calificare profesională; vizite în comunitățile de romi din comună în vederea aplicării de chestionare de familie specifice prin care se vor identifica potențiali beneficiari, care trebuie să dovedească că au vârsta maximă de 29 de ani și domiciliul în comuna Șercaia.

    Proiectul „Educația, o cale spre viitor” prin Promotorul de Proiect Unitatea Administrativ Teritorială Șercaia în parteneriat cu Școala Gimnazială Șercaia și Asociația Romilor din Făgăraș, își propune să îmbunătățească accesul copiilor aflați în situații de risc, în special cei de etnie romă, în sistemul de învățământ local și a tinerilor pe piața muncii active și moderne. Grupurile țintă principale sunt reprezentate de 40 de copii cu vârsta între 3 – 15 ani care sunt supuși sărăciei și excluziunii sociale și care se află în situații de abandon școlar sau absenteism prin înfințarea unui Centru de zi care să ofere servicii integrate de educație, asistență socială și consiliere educațională. De asemenea proiectul abordează problematica tinerilor care se află în căutarea unui loc de muncă sau care nu au beneficiat, până în prezent, de o calificare profesională, prin înfințarea unui Centru de Incluziune Socială în comuna Șercaia.


Educația, o cale spre viitor (bzf.ro)

    40 de copii care provin din familii cu o situație financiară precară, beneficiază de programul afterschool, implementat în comuna Șercaia. Acest program face parte din proiectul „Educația, o cale spre viitor“, care își propune să îmbunătățească accesul copiilor aflați în situații de risc, în special cei de etnie romă, în sistemul de învățământ local și a tinerilor pe piața muncii active și modern.  Citeste mai mult …


26.03.2015 – Stiri – MIX2 Brasov


02.03.2015 – Conferinta – Televiziunea Fagaras


23.12.2014 – Educatia, o cale spre viitor!


Educatia, o cale spre viitor

Stire – http://www.mixtvbrasov.ro/31205-stiri-22-12-2014/