Activitati proiect

     Locul desfăşurarii activităţilor proiectului – În vederea derulării serviciilor educaționale primăria Șercaia va pune la dispoziție o clădire nouă care beneficiază de încălzire termică și energie electrică, această clădire având toate caracteristicile unui Centru de zi pentru copii, beneficiind de asemenea de două săli de clasă, sală de mese, bucătărie și spații pentru birouri. Această construcție se află în proprietatea autorității locale și își are sediul în curtea instituției de învățământ din comuna Șercaia, în centru localității, la 100 m de sediul primăriei și la aproximativ 1 km de comunitatea de romi. Clădirea va fi pusă la dispoziție de către primărie pe toată durata implementării proiectului și pentru o perioadă de 5 ani de la încheierea acestuia cu mențiunea că autoritatea locală își va asuma plata utilităților timp de 7 ani precum si transportul acestora prin intermediul microbuselor de transport copii care circula zilnic si conform specificatiilor din Cap. Justificare Buget punctul 5.1. Referitor la amplasarea Centrului de Incluziune Socială acesta își va avea sediul în cadrul primăriei Șercaia și va fi pus la dispoziția echipei de implementare a proiectului pe o perioadă de 7 ani. Accesibilitatea membrilor comunității de romi la sediile celor două locații va fi oportună întru-cât și în prezent persoanele care au nevoie de serviciile oferite de APL sau instituția de învățământ au acces la acestea ținând cont de mijloacele de transport prezente,respectiv autobuse sau tren distanța fiind relativ mică intre comunitatea de romi și centrul comunei (2 km). Criterile pentru care s-au ales aceste locații se bazează în primul rând pe infrastructura prezentată de acestea și amplasamentul potrivit pentru derularea activitățiilor proiectului. Mai exact locația Centrului de zi, este oportună deoarece se află în curtea unității de învățământ din comună, fapt care sprijină în totalitate efortul copiilor și a profesorilor de a se deplasa. De asemenea Centrul de Incluziune Socială își propune să ofere servicii sociale integrate bazate pe relația cu APL și dispensarul, drept urmare locația aleasă se potrivește cu profilul activităților din proiect.

 

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org

Conținutul acestui material nu reprezină în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014